Kvaliteetmärgis TOODETUD EESTIS

Tunnustab ja paneb märkama Eesti tootmisettevõtete toodangut

 

TOODETUD EESTIS märgis on suunatud Eesti lõpptarbijale

Läbi märgise tunnustame ja paneme märkama Eesti tootmisettevõtete toodangut. Eesmärk on lõpptarbijate hulgas müügikanalites silma paista ja nende tarbimiseelistusi suunata läbi märgise. Kvaliteetmärgist saavad taotleda Eestis tegutsevad tootmisettevõtted.

  • Märgis on suunatud Eesti lõpptarbijale kodumaise toodangu silmapaistvamaks tegemisel ja tarbijaharjumuste suunamisel

  • Toodetud Eestis märgis = kvaliteedi ja tootmisprotsessi päritolumaa garantii.

  • 10% iga märgise hinnast läheb heategevuseks. 2016-2017 oleme selleks valinud noorte arengule suunavate tegevuste toetamise

  • Ühise tegevusega tugevama, tervema ja hoolivama Eesti eest!

KONTAKT

Töörühmade kliendihaldur
(372) 59.00.77.66
info@toodetudeestis.ee

  • Märgist saab taotleda korraga üheks kuni kolmeks aastaks.
  • Kvaliteetmärgis väljastatakse Liidu liikmele ühe tootele või tootegrupi põhiselt.
  • Kvaliteetmärgise volituste andmise õiguse otsustab Liidu juhatus, lähtudes toote eripärast, tootmisprotsessist ja toote sobivusest Liidu tegevusega.
  • Toodetud Eestis kvaliteetmärgis väljastatakse tähtajaliseks perioodiks Liidu liikmetele, sõltuvalt nende Liidu liikme staatusest, kirjalikust avaldusest kvaliteetmärgise taotlemiseks ja toote, tootmisprotsessi eripärast.

Eesmärk

Toodetud Eestis kvaliteetmärgis on Eesti Tootearenduse Liidu poolne esiletoomine, austus-, tunnustus- või tänuavaldus Eestis tegutsevale tootmisettevõttele, millega soovitakse tarbijaid suunata läbi märgise enim kodumaiste tootjate tooteid tarbima.

Kes saavad märgist taotleda?

Märgist saavad taotleda Eestis registreeritud ja Eestis tegutsevad tootmisettevõtted.

Kellele mõeldud?

Toodetud Eestis kvaliteetmärgis on mõeldud eelkõige Eesti tootmisettevõtetele oma kauba märgistamisel kleebisega (ringikujuline diameetriga 20mm või 35mm), millega soovitakse muuta enda toodangut lõpptarbijale müügikanalites silmapaistvamaks, andes sellega kvaliteedi ja tootmise päritolumaa garantii.

Millistele toodetele saab kvaliteetmärgist taotleda?

Märgist saavad taotleda Eestis registreeritud ja Eestis tegutsevad tootmisettevõtted enda toodetele, mis on toodetud Eestis või mille toodete puhul on Eestis loodud kõrgem lisandväärtus.

Miks just pääsukeste kujutisega “Toodetud Eestis” märk?

Toodetud Eestis sõnaühend on kasutusel olnud juba vahetus- ja müügikaubandus algusaegadest, seega  ei ole sõnaühendis “toodetud eestis” meie organistatsiooni, ega teiste ettevõtete, liitude kasutusviisis tegu originaal loomega.

Põhjusel, et Eesti Tootearenduse Liit hõlmab enda alla mitmete erinevate valdkondade tootjaid (toiduainetööstus, taimekasvatus, tootevtööstus, puit, metall, loovtööstus ja palju muud) siis ei soovinud me lähtuda tunnus- ja kvaliteetmärgi kujundamisel ühe konkreetse valdkonna huvidest, kujundades sellel kas kapsast, põrsast, disainlauda või tetrapakendis kolme käega piimapakki sõbralikult lehvitamas.

Suitsupääsukeste ideest logos, graafikas või tunnusmärgis kasutada ei ole samuti midagi originaalset, võttes arvesse, et suitsupääsuke on Eesti rahvuslind.

Külastades suviti pea ükskõik, millist farmi, talupidamisettevõttes kui ka suurel hulgal tootmisettevõtteid linnades ja maal, näeb pea alati õuekohal ringi tiirutavaid suitsupääsukesi. Mis lind, loom, toode saaks olla Eestis veel suurema ühtususe näitajaks kõigi erinevate tootmisvaldkondade esindajaks, kui mitte suitsupääsuke?

Märgise mõõdud

Toodetud Eestis kvaliteetmärgis on ringikujuline ja diameetriga 20mm või 35mm.

Kas Toodetud Eestis kvaliteetmärgist võib kasutada ka eksporttoodetel?

Võib, kuid tingimusel, et siinjuures tuleb iga tootja puhul arvestada alati enda sihtturu tarbijate harjumuste, turukonkurentsi ja mitmete teiste mõjutavate faktoritega. Räägime asjadest ausalt – on teatud tootesegmendid, mille puhul lähtuvad tarbijad oma ostueelistusi tehes  esmajärjekorras päritolumaa valikust (nt. kohv, juust, vein ja palju muud), kuid kui me valime kummikomme, seinavärvi, kõrvatikke siis kas me jätame ostmata põhjusel, et need on toodetud Saksamaa asemel Soomes, Hispaanias, Ungaris või Lätis? Tõenäoliselt ei.

Erinevate tootegruppide puhul eksportturgudele on Toodetud Eestis märgisest olulisemaks mõjutajaks pigem loosungid nagu “E-ainete vaba”, “Natural”, “ECO”, jne. Seega alati oleneb sihtturust, toote eripäradest ja presenteerimisest (toote ekspordist välisturgudele, saa osa läbi meie uudiskirjade, kus jagame infot koolituste, töötubade ja näpunäidete kohta).