2€ päev / 504€ aastas söögiraha igale tööl käivale inimesele toetust ETL liikmete toidusaaduste ostuks

Algatuse eesmärkideks on seatud jõuliselt aidata kaasa Eesti toiduainetööstuse arengule; inimeste toitumisharjumiste suunamisel kodumaise kauba eelistamisel;  töökohtade loomisele; Eesti majandusele terviklikult.

600x900-015

Oled tootja, soovid liituda töörühmaga?

võta ühendust

Kes enim võidavad?

 • Tööl käivad inimesed

 • Toiduaine- ja teenindussektor 

 • Majandus

2€ päevas

Keskmine tööpäevade arv kuus: 21
21 (tööpäevade arv) x 12 = 252 tööpäeva aastas
702 000 (töötajate arv) x 2€ = 1 404 000 €/ päevas
29 484 000€/ kalendrikuus
1 404 000€ x 252 = 353 808 000€ aastas

Kodumaine ja tervislik

Restoranitoidust valmistoiduni. Me seisame selle eest, et hõivatud saaksid kõik erinevad toitlustusharud ja tarbijaskonnad toidu kättesaadavusel ning hinnatasemelt. Ühed, kes eelistavad lõunat käia söömas toitlustusasutuses ja teised, kes haaravad poeriiulilt kaasa soodsama valmistoidu. Me soovime panna rohkem rõhku just toote kvaliteetsele maitseelamusele ja seetõttu loome töörühmad, kuhu kaasame erinevad toiduainetööstuse ettevõtted koostöös tippkokkade ja jaekettidega.

Kättesaadavus

Valmistoit saaks olema kättesaadav kõigis toidupoodides, tanklakettides ja suures osas toitlustusasutustes. Tingimuseks toote kvalifitseerumisel soodust saava toote klassi on toitlustusasutustele ja tootjatele kehtivaks nõudeks, et toit peab olema:

 • toodetud Eestis

 • tervislik

Mõjutab 702 000 tööinimest

Eesti statistikaameti andmeil oli töötuse määr 2016. aasta II kvartalis 6,5% ning tööhõive määr 66,9%. Tööturul aktiivsete inimeste arv tõusis esmakordselt üle 700 000 (hõivatute ja töötute summa) ning oli hinnanguliselt 702 000.

Sektori areng ja uued tulijad

Kõige enim mõjutab see tootmismahtude suurenemisega Eesti toiduainesektorit (toorainetootjad ja toitlustusasutused). Võimaldades 2€ soodustust saada toidult, toetakse läbi selle ka teisi sektoreid kuna kõik nõuab inventaari, ehitust, hooldust, korrashoidu teistelt Eestis tegutsevatelt sektorite ettevõtjatelt, ehk ei võida ainult toiduaine- ja teendindussektor vaid majandus terviklikult.

1755 uut töökohta

Teeme tagasihoidlikud kalkulatsioonid: 702 000 tööinimest, millest iga 400 sööja kohta luuakse vähemalt 1 uus töökoht toiduainetootmis-, teenindussektoris.
702 000 : 400 = 1755 uut töökohta. Panustada inimeste teadlikuse tõstmisele, harimisele ja motiveerimise on tõenäoline, et antud arvu on võimalik oluliselt suurendada.

Deklareerimata tulu

Vältimaks ebaausate kauplemisvõtete kasutamist, teenindus- ja toitlustussektoris, fikseeritakse kaasa arvatud sularahaarved läbi sooduskaardisüsteemi andmebaasi. Tagades sellega ausad kauplemisvõtted.

Keskmine lõuna 4,5€

Sõltuvalt erinevustest Eesti maa- ja linnapiirkondade toitlustusasutuste asustusest, inimeste toitumiseelistest, palgaerinevustest, arvestame keskmiseks lõunasöögi hinnaks 4,5€.

Kui keskmisest kõrgema palga saajal ei oma suurt rolli tema elukorralduses 4,5€ lõuna eest terviklikult maksta, siis madalama palga saajatel on see olulise tähtsusega. Reaalsus on aga see, et 4,5€ on paljude madalapalgaliste jaoks piisavalt suur summa, et seda ei raatsita kulutada korralikule lõunasöögile, mistõttu toitutakse ebatervislikult või kannatatakse tühja kõhtu kuni koju jõudmiseni. Kui me anname 2€ toidusoodustust inimesele päevas, muudab see rohkem, kui vaid tühi kõht.

Lõunasöökide hind ja sääst:

(Lõunasöögi algne hind – 2€ soodustus = lõpphind tööinimesele)

 • 3€ – 2€ = 1€ / -66,7%

 • 4,5€ – 2€ = 2,5€ / -44,4%

 • 6€ – 2€ = 4€ / -33,3%

 • 10€ – 2€ = 8€ / -20%

Mitte ametlikult tööl käivad inimesed

504€ aastas on see summa, mis on tagatud ametlikult tööl käivale inimsele. Sellega loodame tekitada olukorra, kus paneme ebaausaid võtteid kasutava tööandja ja  töötajad vastastikuse surve alla, jättes viimased ilma toetusest.

Tööandja lisakulu 2,70%

Keskmine brutokuupalk oli 2016. aasta II kvartalis 1163 eurot.

Eesti keskmise 1163€ brutopalga puhul on tööandja kulu 1556.09€

2€ päevas * 21(tööpäevade arv kuus) = 42€
42€ protsent 1556.09€ = 2,70%

2,70% on ühest küljest ettevõtjale kulu, kuid võttes arvesse, et suur osa keskmisest madalapalgalisi töötab just teenindusvaldkonnas (toitlustus, jaeketid), siis loodav süsteem suunab suurel hulgal uut sihtrühma igapäevaselt tarbima just selle sektori kaupu. Jaekettide puhul tuleb ära märkida, et 2€ soodustus kehtib ainult Eestis toodetud toiduainetele, valmistoitudele.

Kuidas me seda teeme?

Projektiga kursis olemiseks on kõige lihtsam viis liituda Eesti Tootearenduse Liidu uudiskirjaga, kui oled aga toiduainetööstuses tegutsev tootja ja soovid läbi projekti olla jooksvalt kursis müügikanalite loomise ning osaleda töörühmades, siis tuleb sul olla ühingu liige.

Riigi kohustus

Riigiisad, oleme suhelnud paljude tootjatega nii toiduainetööstusest kui muudelt tegevusvaldkondadelt. Vaieldamatult pea kõigilt oleme saanud positiivse tagasiside ja nõusoleku oma töötajate tervise hüvangu nimel 2€ päevas täiendavalt panustama.

Kuid mõningate tööandjate poolt (eriti keskmised ja pisut suuremad tööstus- ja teenindussektori ettevõtete puhul, kus töötab suur hulk madalamapalgalisi) oli näha hirmu. Nende hirm seisnes selles, et kas ja kuidas riik selle 2€ maksustab.

 • Töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel tõuseb 1. jaanuarist 2017 töötasu alammäär ettevõtja jaoks 9,3%.

Kui ettevõtja on nõus panustama omaltpoolt 2€ päevas/42€ kuus (ehk täiendavalt 9,8% hetkese töötasu alamäärast töötaja kohta) töötaja tervisesse läbi tervisliku toitumise, siis ei ole see koht, mida omakorda riik peaks maksustama. Põhjusel, et 2017.a. algusest oleks nende täiendav kulu hetkesega võrreldes 19,1%.

II kvartalis kasvas Eesti majandus kõigest 0,6%, siis võrdluseks – paljusid tööandjaid ootab tuleva aasta jaanuarist vähemalt 19,1% (ilma 2€ maksustamiseta riigi poolt) täiendav kulu töötaja kohta. 2€ ei saa ega tuleks täiendavalt riigi poolt maksustada, see ei oleks mitmetele tootjale võimalik tegevuse jätkamiseks või toob kaasa koondamisi. Meie selge seisukoht on see, et 2€ töötaja kohta päevas peab olema maksuvaba.

 

Riigilt soovime kindlustunnet tööandjatele, et 2€ söögitoetust töötaja kohta päevas oleks tööandjale maksuvaba

Mida me selleks riigile vastu pakume:

 • kohaliku toiduainesektori arengut

 • tööinimeste parem tervis regulaarse tervisliku toitumise tulemusel

 • majanduse elavdamine

 • uute töökohtade ja ettevõtete loomine

 • varimajandusega võitlemine

 • kõvasti feimi ja retsepti

ETL-toodetud-eestis-4

Kutsume algatusega liituma kõiki kohalikke toidutootjaid, toitlustusettevõtteid ning loomulikult tööandjaid ja töötajaid ise. Teeme seda, mida pole varem teha suudetud!

info@toodetudeestis.ee

(+372) 59.00.77.66